กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดำเนินการ

I have an account? LOG INระบบสารสนเทศฯ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

flmgt RFD's Terms & Conditions and Privacy Policy.